Informacja o plikach cookie

Zamknij [x]

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Więcej informacji

  Logowanie     Rejestracja  

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.


Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Email:

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu celem przyjęcia na studia I stopnia

1. Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu elektronicznym są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym.
2. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy mogące doprowadzić Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd /art. 286 kodeksu karnego*/

Ślubowanie

Rozpoczynając naukę w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki 
w Krakowie ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, dbać o dobre imię uczelni, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność studenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie i wydane przez organy Uczelni w oparciu o ten regulamin przepisami dotyczącymi wyboru specjalności zawodowych, seminariów dyplomowych, opłat za studia a także odbywania praktyk zawodowych oraz Kodeksem Etyki Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Otrzymałem Zarządzenie Kanclerza nr 1/IV/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. dot. zasad i wysokości opłat za studia.

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą przy ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: it@wsei.edu.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych oraz przesyłania informacji handlowych przeznaczonych dla członków społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, między innymi o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, życiu uczelni i ofercie edukacyjnej, dotyczące Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz partnerów WSEI, wysyłanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wyrażone przez Panią/Pana zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, podmioty księgowe i audytorskie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
6. Dane przechowywane będą:
* w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia i:
1. nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
2. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda;
* w przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na przesyłania informacji handlowych przeznaczonych dla członków społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, między innymi o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, życiu uczelni i ofercie edukacyjnej, dotyczące Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz partnerów WSEI, wysyłanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, do momentu cofnięcia zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
11. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
12. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zaniechaj Rejestruj
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b16 Copyright (c) 2019 APR System